Caroline, 35 jaar, Elsene

Waarom werd pas in september meegedeeld dat de centrales onbeschikbaar zouden zijn? Was het niet voorzien dat de werken maanden zouden duren?

Electrabel maakt de planning van onderhoudswerken 3 jaar op voorhand bekend. Als tijdens de onderhoudswerken wordt afgeweken van die planning, wordt dat binnen het uur meegedeeld. Maar dat kan alleen voor zover Electrabel over de finale, geconfirmeerde informatie van de experten beschikt.

Hoe goed de inschatting van de werken ook gebeurt, ze moet soms tijdens de uitvoering worden bijgesteld. Er kunnen onverwachte complicaties opduiken en soms is een nieuwe evaluatie nodig, met bijkomend onderzoek.

De huidige herstellingen zijn geen routine-ingrepen. Het gaat om werken in zones die een gespecialiseerde aanpak nodig hebben en die aanzienlijk meer tijd bleken te vragen dan aanvankelijk werd ingeschat. Electrabel heeft hierover altijd correct gecommuniceerd, binnen de strikte regels van de energiemarkt.

Meer vragen Volgende vraag