Frederique, 24 jaar, Sint-Niklaas

Een consumentenvereniging beweert dat “de elektriciteit uit het buitenland moet komen” en dat de gebruiker “die duur zal betalen”. Is dat zo?

Die bewering klopt niet. België importeert gemiddeld een kleine 10% van haar elektriciteit uit het buitenland. De energieprijs wordt mee bepaald door de ons omringende landen (Benelux, Frankrijk, Duitsland).  
De prijs van grondstoffen (gas en steenkool) en de prijs die betaald wordt voor CO2-uitstoot spelen hierin een dominante rol, net als tijdelijke overschotten of tekorten op de markt.

De energieprijs in België is dus globaal genomen vergelijkbaar met die van onze buurlanden. Daardoor is energie aankopen in het buitenland niet per se duurder. Wel schommelt die prijs constant, met pieken en dalen. Maar deze zijn niet zichtbaar op je factuur omdat deze uitersten elkaar compenseren.

Vergeet daarbij niet dat de prijs van de energie zelf maar 25% uitmaakt van je totale factuur. De overige 75% van dat bedrag gaat naar diverse taksen, naar de distributiekosten en naar Elia voor de transportkosten.

Meer vragen Volgende vraag